Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Proč na VSCI?

Při podání přihlášky online získáte 10% slevu z první splátky školného!

(Platí pro bakalářské a navazující magisterské programy.)

Výhody studia na Vysoké škole CEVRO

Individuální přístup - své studenty známe jménem
Možnost rozložení školného na splátky
Malé studijní skupiny
Stáže v prestižních institucích
Získávání důležitých kontaktů
Snadné skloubení studia se zaměstnáním
Možnost navštívit předměty z jiných programů
Výborné uplatnění na trhu práce
Individuální přístup - své studenty známe jménem
Možnost rozložení školného na splátky
Malé studijní skupiny
Stáže v prestižních institucích
Získávání důležitých kontaktů
Snadné skloubení studia se zaměstnáním
Možnost navštívit předměty z jiných programů
Výborné uplatnění na trhu práce

Studijní programy:

📞Informační linka pro nové uchazeče: 221 506 760

Dny otevřených dveří:

6. 3., 3. 4., 15. 5., 26.6., 21.8. 2024

vždy v 16h 

bude upřesněno…

Program

 • Představení Vysoké školy CEVRO
 • Seznámení s jednotlivými studijními programy
 • Představení garantů studijních programů a pedagogů Vysoké školy CEVRO
 • Informace o průběhu a termínech přijímacího řízení
 • Informace o průběhu studia
 • Prostor pro vaše dotazy
 • Prohlídka budovy

Své dveře Vám otevíráme i mimo výše uvedené termíny. Stačí si domluvit individuální návštěvu emailem na studijni@vsci.cz. Těšíme se na Vás!

Školné v akademickém roce 2023/2024:

Přihlášky přijímáme ještě do konce října!

Akademické i profesní vzdělání současně! Ušetříte čas i peníze

Bc. nebo navazující Mgr. studium dle ceníku + zvolený postgraduální program se 30% slevou ze standardní ceny 
(podmínkou je zahájení postgraduálního studia do jednoho roku od zápisu do studia)

Kontaktní formulář:

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů.
Plné znění souhlasu najdete zde.

📞Informační linka pro nové uchazeče: 221 506 760

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení