Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Akreditované studijní programy

 • CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Studijní programy na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
 • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.), resp. titul magistr (Mgr.).

Studijní programy akreditované v letech 2019 a 2020 podle nové právní úpravy

Kód programuOborStupeň studiaFormaAkreditovánoMísta výuky
B0312P220001Praxe veřejné správyBc.Prezenční a kombinovaná2019 – na 10 letPraha a Český Krumlov
B0421A220007Právo v obchodních vztazíchBc.Prezenční a kombinovaná2019 – na 10 letPraha a Český Krumlov
B1032P020002Bezpečnostní politikaBc.Prezenční a kombinovaná2019 – na 5 letPraha a Český Krumlov
B0413P050029Management sociálních služebBc.Prezenční a kombinovaná2020 – na 5 letPraha a Český Krumlov
B0312P200001Politologie a mezinárodní vztahyBc.Prezenční a kombinovaná2020 – na 5 letPraha
B0311A050016Economics, Business, PoliticsBc.Prezenční (v angličtině)2020 – na 5 letPraha
N0312A220001Veřejná správanMgr.Prezenční a kombinovaná2019 – na 10 letPraha a Český Krumlov
N1032P020005Bezpečnostní management
nMgr.Prezenční a kombinovaná2022 – na 5 letPraha a Český Krumlov
N0421A220003Obchodněprávní vztahynMgr.Prezenční a kombinovaná2019 – na 10 letPraha a Český Krumlov
N0388A050002Philosophy, Politics, EconomicsnMgr.Prezenční (v angličtině)2019 – na 5 letPraha
N0312A200036PolitologienMgr.Prezenční a kombinovaná2020 – na 5 letPraha
N0312A200036Management sociálních služeb v evropském kontextunMgr.Prezenční a kombinovaná2020 – na 5 letPraha a Český Krumlov

 

Studijní programy a obory akreditované dle starší právní úpravy, jejichž akreditace skončí 31. 12. 2024. Do těchto oborů vysoká škola přijímala studenty do 31. 12. 2019.

Do těchto studijních programů od 1. ledna 2020 již nepřijímáme.

Kód programuStudijní programKód oboruOborStupeň studiaForma
B6701Politologie6701R011Politologie a mezinárodní vztahyBc.Prezenční a kombinovaná
B6202Hospodářská politika a správa6202R025Hospodářská politikaBc.Prezenční a kombinovaná
B6804Právní specializace6804R035Právo v obchodních vztazíchBc.Prezenční a kombinovaná
B6804Právní specializace6804R022Veřejná správaBc.Prezenční a kombinovaná
N6701Politologie6701T008PolitologienMgr.Prezenční a kombinovaná
N6807Veřejná správa6202T056Veřejná správanMgr.Prezenční a kombinovaná
N6807Veřejná správa6806T018Bezpečnostní studianMgr.Prezenční a kombinovaná
N6812Soukromoprávní studia6804T039Obchodněprávní vztahynMgr.Prezenční a kombinovaná
N6745Philosophy, Politics, Economics6701T034Philosophy, Politics, EconomicsnMgr.Prezenční (v angličtině)
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení