Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Erasmus

Studijní pobyty a stáže

Program Erasmus

Na sklonku roku 2010 uspěla vysoká škola CEVRO Institut se svou žádostí o Erasmus University Charter (EUC). Tímto krokem splnila všechny předepsané požadavky a získala listinu, kterou Evropská komise opravňuje CEVRO Institut k účasti v programu Erasmus. Evropská komise přidělila EUC vysoké škole CEVRO Institut i na období 2014 – 2020. Na začátku roku 2021 byla CEVRO Institutu byla přidělena ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION na roky 2021 – 2027. V češtině ke stažení zde, v angličtině pak zde.

Erasmus Policy Statement.

V lednu 2019 se vysoká škola CEVRO Institut připojila ke Konsorciu vysokých škol Evropské rozvojové agentury. Studenti a absolventi vysoké školy CEVRO Institut tak mohou vyjíždět prostřednictvím této agentury na praktické stáže do zahraničí. Na praktickou stáž mohou vyjet studenti jak bakalářského, tak magisterského programu, i čerství absolventi. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Pracovní stáž může trvat od 2 – 12 měsíců, z toho 3-4 měsíce jsou hrazeny z programu Erasmus+

Bližší informace a jak se přihlásit, najdete na stránkách Evropské rozvojové agentury.

Studijní a učitelské pobyty v rámci programu Erasmus

Studenti a také interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou využít program  Erasmus  k vycestování na studijní, resp. výukový, pobyt na zahraniční vysokou školu, se kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavřela bilaterální dohodu o studentské, resp. učitelské, výměně.

 
V případě zájmu o studentskou nebo pedagogickou mobilitu kontaktuje zahraniční oddělení: jiri.cieslar@vsci.cz.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení